Navn BH Kolt SKH II Kosmo Krim SKH III Kaizer PH Kaliber Klippa Kenza Kamikaze BH Kalizi

HD/AD

B/0
C/0
A/0
C/0
B/0
B/0
A/0
A/0

Øyne

Tenner

Saks/ok
Rygg
ua
Testikler
ua
ua
ua
ua
-
-
-
-
Mentalitet
L-Test
Lydighet
LP klasse 3
LP klasse 1 1pr
LP klasse 1 2 pr
Bruks
Spor.AKL opprykk. HKLskydd opprykk

Spor.EKL
Certpoeng

Spor.LKL
opprykk, Elit kl skydd, 4xcert. SMkval16.
Gk politihund
Spor.LKL, opprykk
Spor Akl opprykk
Spor kl B Godkjent
Opprykk til C i spor.
Utstilling
Nordjv-14, NKK-CERT BIR
Andre resultater
Bestått ferdselsprøve Mondioring cat 1.
Drag cert
Bestått ferdselsprøve
Avl
Annet
Godkjent barkebille søkshund

GK vekterhund Bestått
L-test

Godkjent patrulje hund, godkjent narkotikahund i politiet!

Norge
Knekt fortann som ble trukket.
Eier
Lina Jarhult og Daniel Johansson
Erling og Ann-Sofie Johansson
Millis Ståhlberg
Kennel Lindjax
Jan Grankvist
A H Thun
Bo Persson
Sandra Vegheim
Heidi Lernæs

 

Lindjax Glimma oversikt over avkom

Satan Npa Detection Dog