Navn Koda Viruz Kenai Viruz Kenzo Viruz Kaoz Viruz Karon Viruz Kazko Viruz Karma Viruz Kobra Viruz

HD/AA

A/A
A/A
B/A
D/A
A/A
B/A
A/A

Øyne

-ua 12

Tenner

saks/ok
saks/ok
saks/ok
saks
saks/ok
saks/ok
saks/ok
saks/ok
Testikler
ok
ok
ok
ok
ok
ok
-
-
Mentalitet
Gjennomført MH, Bestått FA
Gjennomført MH, Bestått FA
Gjennomført MH
Gjennomført MH
Gjennomført MH
MH
Gjennomført MH
Lydighet
Bruks
Utstilling
Exc.jk 2jkk
ExcAK 1AKK ck Cert 1BHK BIR
ExcAk 3AKK
Njv-11 2cert, BIR BIM
Andre resultater
Avl
Annet

ocd, operert en skulder.

 

Norge
Eier
Sjur og Birgitte Langeland
Ann-Christin Arne
Marit Aksnes
Jan Nergård
Unni Oxaal\
Kennel Heierås
Marianne Ono Njøten og Heidi Lernæs